ZÁCHRANNÁ STANICE VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ

 

    Ostrovský Macík provozuje záchrannou stanici volně žijících živočichů pod registračním číslem MŽP 56. Souběžně s touto stanicí funguje odchytová služba volně žijících živočichů 24 hod. denně 7 dnů v týdnu na tel čísle 776669084. Tato stanice pomáhá zvířatům v nouzi v rámci celého ORP Ostrov.  Tato stanice přijímá volně žijící druhy z ORP Ostrov. Do doby registrace jsme působili pouze jako záchyt volně žijících druhů a abychom mohli zlepšit péči o tyto zvířata v našem regionu, rozhodli jsme se pro tento krok. Odchycení živočichové u nás dostanou ošetření a péči dle jejich potřeb. Poté jsou vypuštěni zpět do volné přírody. Trvalé handicapy jsou, umístěni trvale ve stanici.  Dále také zajišťujeme transfery zvířat, která se pohybují na nevhodných místech, do pro ně vhodnějších oblastí. V tomto případě spolupracuje s odborem životního prostředí Městského úřadu Ostrov při vyhledávání vhodných lokalit. Naše záchranná stanice dále spolupracuje s Krajskou veterinární správou, kdy zajišťujeme přepravu potencionálně nebezpečných uhynulých zvířat k pitevnímu rozboru. Jedná se především o lišky, vodní ptáky a divoká prasata. Dále poskytuje součinnost při likvidaci dalších uhynulých zvířat. Tímto komplexním nastavením je zaručena rychlá pomoc volně žijícím živočichům a eliminace rizik pro obyvatele, které potencionálně od těchto zvířat hrozí. 

 

TOPlist