Kikina (Šmuci)                                            Armagedon

                       sponzoruje MUDr. Ivana Brdová               sponzoruje Blanka Vlčková    

 

                          

                    Klokočka                                                                                                                  Lucka

sponzoruje Libor a Ali                                                            sponzoruje Barbora Čechová                                                                            

                                                  

                                    Mufír                                                                                                                                 Adámek  

        sponzoruje MUDr. Ivana Brdová                                            sponzorují knihovníci Krajské knihovny K. Vary       

 

 

      

              Eržika                                                                        Emanuel

  sponzoruje Klub koček Karlovy Vary                                                sponzoruje Libor a Ali

 

            

          Alberta                                                                            Leontýna                                   

 sponzoruje Jana Holecová                                             sponzoruje Lenka Mlejnková                                                    

         

                Tereza (Kyblíček)                                                                                Baruška

sponzoruje Jana Jílková                                                                    sponzoruje Zdenka Šturmová

      

            Toníček                                                             Gundrun                        

sponzoruje Radovan Herout                                              sponzorují MUDr. Markéta Jílková a Lukáš Grundler                                                                               

                                      

                Macek                                                                                                                Lojzík       

sponzoruje Lenka Jahelková                                                   sponzoruje Hana Heroutová

 

          

                                            Honzík                                                       Míša                                                

sponzoruje Eva a Záviš                                                hledá sponzora                                            

 

      

     Hermína                                                                Mordor                                                    

 sponzoruje Jana Jílková do listopadu 2019                         sponzoruje Kateřina Jílková             

        

Dorota                                                    Kanimůra                                                                                                                           

sponzoruje Radek Těšínský                               sponzoruje Harex Invest        
                   

                    

                          Záviš                                                            Kubíček                         

                 sponzoruje Marcela Beňová                                         sponzoruje Rudolf Borýsek  

 

                

    Blaženka                                            Boženka

 sponzoruje Pavla Krejčová a Igor Počta         sponzoruje Libor a Ali

 

                                                                                                                                                                                    

   Leošek                                                                                                                               Ragnar                                           

sponzorují PharmDr. Zuzana Koníčková a kočičáci         sponzorují manželé Choulíkovi                           

         

 

        

                    František                                                             Ulrika         

    sponzoruje Barbora Čechová                                             sponzoruje Radek Těšínský  

   

Irving                                                                              Kulich                                                                                       

sponzoruje Jana Holecová                                                sponzoruje Pavla Krejčová a Igor Počta                     

                                                                    

  Mikeš                                                                             Blanka

sponzorují MUDr. Markéta Jílková a Lukáš Grundler       sponzorují Knihovníci Krajské knihovny 

 

          

Václava                                                                             Utrecht

 sponzoruje Jana Planková                                                  sponzoruje Kateřina Kasperová

                                                                              

  

Dominika                                                                        Andělka                                                                                     

sponzoruje Lenka Jahelková                                             sponzoruje Naděžda Těšínská                         

           

Anežka                                                                                                                                 Elvíra    

sponzoruje Martina a Ája                                                                                         sponzoruje Libor a Ali

           

Maruška                                                  Stela                                                                                                       

sponzoruje Jana Planková                            sponzoruje Ptera Benderski 

                                                                                           

                                        Jaruška

                                      sponzoruje Eva a Záviš   

   

                            Jáchym                                                              Kryštof

                        hledá sponzora                                              sponzoruje Rudolf Borýsek  

                            Evička

        sponzoruje Petra Kašparová


Dominika hledá sponzora
Dominika hledá sponzora
Záchranná stanice
Záchranná stanice
Žádná data nebo nastavení...