OSVĚTOVÁ ČINNOST

   Celodopolednní programy pro děti ze školek, škol a družin. Děti nejdříve shlédnou videoprojekci, poté následuje beseda a nakonec prohlídka azylu. Děti seznamujeme s osudy jednotlivých zvířat. Se zvířaty docházíme do několika školek a škol. Děti učíme zdravému vztahu ke zvířatům a seznamuje se základy péče o běžné domácí mazlíčky. Samozřejmě se staráme i o osvětu široké veřejnosti, pravidelně se zúčastňujeme veřejných akcí kde podáváme informace o ekologii, o ochraně zvířat a životního prostředí.

 

                     

ŠKOLKA V MACÍKU                                          

PŘEDNÁŠKA V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ KARLOVY VARY 2010
Dominika hledá sponzora
Dominika hledá sponzora
Záchranná stanice
Záchranná stanice
Žádná data nebo nastavení...