ZÁCHRANNÁ STANICE VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ

 

    Ostrovský Macík provozuje záchrannou stanici volně žijících živočichů pod registračním číslem MŽP 56. Souběžně s touto stanicí funguje odchytová služba volně žijících živočichů 24 hod. denně 7 dnů v týdnu na tel čísle 776669084. Tato stanice pomáhá zvířatům v nouzi v rámci celého ORP Ostrov. Od roku 2020 je naše stanice součástí národní sítě záchranných stanic. Díky spolupráci s Českým svazem ochránců přírody tak může nálezce využít i mobilní aplikaci „Zvíře v nouzi“. Tato stanice přijímá volně žijící druhy z ORP Ostrov, kteří mají vážný hendikep, zranění či se jedná o nesamostatná mláďata a potřebují tak pomoc člověka. Odchycení živočichové u nás dostanou ošetření a péči dle jejich potřeb. Poté jsou vypuštěni zpět do volné přírody. Trvalé handicapy jsou, umístěni trvale ve stanici.  Dále také zajišťujeme transfery zvířat, která se pohybují na nevhodných místech, do pro ně vhodnějších oblastí. V tomto případě spolupracuje s odborem životního prostředí Městského úřadu Ostrov při vyhledávání vhodných lokalit. Dále se věnujeme monitoringu hnízd a zvláště chráněných druhů. Naše záchranná stanice dále spolupracuje s Krajskou veterinární správou, kdy zajišťujeme přepravu potencionálně nebezpečných uhynulých zvířat k pitevnímu rozboru. Jedná se především o lišky, vodní ptáky, divoká prasata a hlodavce. Dále poskytuje součinnost při likvidaci dalších uhynulých zvířat a jejich bezpečnou likvidaci. Tímto komplexním nastavením je zaručena rychlá pomoc volně žijícím živočichům a eliminace rizik pro obyvatele, které potencionálně od těchto zvířat hrozí. 

Darovací SMS zprávy jsou velmi oblíbeným a jednoduchým způsobem, jak darovat na dobrou věc. Ve spolupráci s Fórem dárců jsme zřídili tuto možnost i pro sbírku Zvíře v nouzi. Podpoříte tím péči o zraněná či jinak oslabená volně žijící zvířata, která se zotavují v záchranných stanicích. Navíc i zde můžete podpořit svojí oblíbenou stanici.

JaJak na to?

Jednou textovou zprávou můžete poslat 30, 60 nebo 90 korun českých. Pokud chcete záchranné stanice podpořit jednorázově, pošlete dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru:

                                                                  DMS ZVIREVNOUZI MACIK 30
                                                                  DMS TRV ZVIREVNOUZI MACIK 30
                                                                  DMS ZVIREVNOUZI MACIK 60
                                                                  DMS TRV ZVIREVNOUZI MACIK 60
                                                                  DMS ZVIREVNOUZI MACIK 90
                                                                  DMS TRV ZVIREVNOUZI MACIK 90